Linux系统下载:CentOS 5.5 ISO CD/DVD 32位/64位镜像文件下载

CentOS下载 osetc 4308℃ 0评论

CentOS 5.5 ISO 正式版于2010年5月正式提供下载,CentOS 5.5 是 CentOS 5 发行系列的第五次更新。它包含了很多错误修正、升级和新功能。由 CentOS 5.5 起,x86_64 将会被分开为两张 DVD。假若你需要额外的 OpenOffice(OOo)语言包,你再不能通过用 loop 挂载 DVD 的 iso 来执行安装。你可选择执行 cp -al 并重新产生中继数据,或者在安装好系统的其它部份后才安装语言包。不需要额外 OOo 语言包的安装应该只须利用 DVD#1 来运行。 那么我们如何下载 Linux CentOS 5.5 ISO镜像文件呢?如何才能获取到CentOS 5.5 CD/DVD 32位或者64位版本的安装文件呢?

CentOS 完全遵守上游提供者的再发行政策,并且以百分之百的软件兼容性为目标。(CentOS 对组件的修改主要是去除上游供应商的商标及美工图)。CentOS 是一个免费的操作系统。

CentOS Linux 5.5 截图:

centos 5.5 iso

 

CentOS 5.5 的最新特性:

如果想获取详细的版本特性,可以参考 CentOS 5.5 发行注记

CentOS 5.5 ISO 下载:

你可以通过下载BT种子文件或者直接下载CentOS 5.5 iso镜像文件:

CentOS 5.5 iso 32 位镜像文件和BT种子文件下载地址:
CentOS-5.5-i386-LiveCD-Release2.iso 04-Jun-2010 16:49 717979648
CentOS-5.5-i386-LiveCD-Release2.md5sum 04-Jun-2010 23:35 70
CentOS-5.5-i386-bin-1of7.iso 30-Apr-2010 00:34 653910016
CentOS-5.5-i386-bin-1to7.torrent 14-May-2010 15:32 320307
CentOS-5.5-i386-bin-1to7.torrent.md5sum.txt 14-May-2010 15:32 67
CentOS-5.5-i386-bin-1to7.torrent.md5sum.txt.asc 14-May-2010 15:32 303
CentOS-5.5-i386-bin-2of7.iso 30-Apr-2010 00:35 651780096
CentOS-5.5-i386-bin-3of7.iso 30-Apr-2010 00:35 661088256
CentOS-5.5-i386-bin-4of7.iso 30-Apr-2010 00:35 649381888
CentOS-5.5-i386-bin-5of7.iso 30-Apr-2010 00:35 660133888
CentOS-5.5-i386-bin-6of7.iso 30-Apr-2010 00:35 668108800
CentOS-5.5-i386-bin-7of7.iso 30-Apr-2010 00:35 242888704
CentOS-5.5-i386-bin-DVD.torrent 14-May-2010 15:32 319766
CentOS-5.5-i386-bin-DVD.torrent.md5sum.txt 14-May-2010 15:32 66
CentOS-5.5-i386-bin-DVD.torrent.md5sum.txt.asc 14-May-2010 15:32 302
CentOS-5.5-i386-netinstall.iso 30-Apr-2010 00:27 9949184
CentOS5.5 iso 64 位镜像文件和BT种子文件下载地址:
CentOS-5.5-x86_64-bin-1of8.iso 04-May-2010 12:21 653668352
CentOS-5.5-x86_64-bin-1to8.torrent 14-May-2010 15:33 369288
CentOS-5.5-x86_64-bin-1to8.torrent.md5sum.txt 14-May-2010 15:33 69
CentOS-5.5-x86_64-bin-1to8.torrent.md5sum.txt.asc 14-May-2010 15:33 305
CentOS-5.5-x86_64-bin-2of8.iso 04-May-2010 12:21 615014400
CentOS-5.5-x86_64-bin-3of8.iso 04-May-2010 12:21 664952832
CentOS-5.5-x86_64-bin-4of8.iso 04-May-2010 12:22 663252992
CentOS-5.5-x86_64-bin-5of8.iso 04-May-2010 12:22 665286656
CentOS-5.5-x86_64-bin-6of8.iso 04-May-2010 12:22 657436672
CentOS-5.5-x86_64-bin-7of8.iso 04-May-2010 12:22 654704640
CentOS-5.5-x86_64-bin-8of8.iso 04-May-2010 12:22 253919232
CentOS-5.5-x86_64-bin-DVD.torrent 14-May-2010 15:33 368764
CentOS-5.5-x86_64-bin-DVD.torrent.md5sum.txt 14-May-2010 15:33 68
CentOS-5.5-x86_64-bin-DVD.torrent.md5sum.txt.asc 14-May-2010 15:33 304
CentOS-5.5-x86_64-netinstall.iso 27-Apr-2010 01:22 10582016

转载请注明:osetc.com » Linux系统下载:CentOS 5.5 ISO CD/DVD 32位/64位镜像文件下载

喜欢 (0)or分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址