bashshell:如何删除文本行所有的空白字符

Bash 脚本 admin 526℃ 0评论

在文本文件中,如何删除文件中每行的所有的空白字符呢?
我们可以通过sed 命令来实现,或者通过下面的一下文本处理工具来实现需求:
1.perl
2.python
3.awk

Perl 例子:

1
perl -lape 's/\s+//sg' test >testoutput

或者使用

1
perl -lapi -e 's/\s+|^\n//sg' test

sed 例子:

1
sed -e 's/^[ \t]*//' -e 's/[ \t]*$//' testfile > testoutput

awk 例子:

1
awk '{$1=$1}{ print }' testfile > testoutput

转载请注明:osetc.com » bashshell:如何删除文本行所有的空白字符

喜欢 (0)or分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址